«به پویش نوبت ماست خوش آمدید»

– این پویش صرفاً ویژه بانوان نیست  – 

اطلاعات شما دغدغه مند گرامی کاملاً محرمانه و صرفاً جهت دستیابی به جامعه آماری می باشد .این پویش همزمان با هفته جمعیت آغاز گردیده است. و صرفاً ویژه بانوان نیست. پاسخ های ارزشمند شما عزیزان ما را در حمایت از فرزندآوری یاری می رساند؛ با مطالعه و انتخاب دقیق گزینه مناسب شرایط ارتباط گیری بهتری رقم خواهد خورد.

"*" indicates required fields

1اطلاعات فردی
2سوال پویش
Please enter a number from 10 to 90.
* اعداد به انگلیسی وارد کنید
جنسیت*
وضعیت تاهل*