شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک‌های زیر پادکست مورد نظر خود را دانلود کنید

عنوان پادکستمدرسجلسهلینک دانلود
پادکست زد‌فور: عینِستاگرامرادیو سه‌نقطهدانلود
حجاب، رسانه جامعه دینیاستاد علی صبوحیدانلود
جلوگیری از فیشینگکاری از : گروه لیاندانلود
جلوگیری از هک شدن صفحات اجتماعیفاتحپادکست آموزشی شماره چهاردانلود
الزامات مبارزه در دوران حکمرانی مجازیاستاد میرباقری۹۹/۱‌۱/۱۰دانلود
ضرورتِ مقابله با نقش‌آفرینیِ رسانه‌های دشمن در انتخابات ریاست جمهوریآیت‌الله میرباقری۱۴۰‌۰/۲/۲‌۸دانلود
چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟ (1)استاد علیرضا پناهیانجلسه اول | ‌۱۴۰۰/۰۵/۲۹دانلود
چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟ (2)استاد علیرضا پناهیانجلسه دوم | ‌۱۴۰۰/۰۵/۳۰دانلود
چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟ (3)استاد علیرضا پناهیانجلسه سوم | ‌۱۴۰۰/۰۵/۳۱دانلود
چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟ (4)استاد علیرضا پناهیانجلسه چهارم | ‌۱۴۰۰/۰۵/۰۱دانلود
چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟ (5)استاد علیرضا پناهیانجلسه پنجم | ‌۱۴۰۰/۰۵/۰۲دانلود
چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟ (6)استاد علیرضا پناهیانجلسه ششم | ‌۱۴۰۰/۰۵/۰۳دانلود
چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟ (7)استاد علیرضا پناهیانجلسه هفتم | ‌۱۴۰۰/۰۵/۰4دانلود