ثبت نام به پایان رسید

هر گونه مشکل در ثبت نام به ای دی زیر در تلگرام مراجعه کنید


mohtava_razavi

تاریخ برگزاری : 6 و 7 مرداد ماه 1401

مکان دانشگاه آزاد اسلامی  قاسم آباد